• 24/7
  • No cure, no pay
  • Hoogste vergoeding
  • Geen administratiekosten
  • Claimbehandeling door juristen
  • Bel 020 26 11 463

Veel gestelde vragen (FAQ’s)

Antwoorden op de meest gestelde vragen aan Airline-Refund

Heeft u een vraag over de werkwijze van Airline-Refund, over de duur van een claim of wilt u weten welke kosten Airline-Refund in rekening brengt?
Of vraagt u zich wanneer u uw geld op uw rekeningnummer ontvangt of hoe het zit met uw recht op vergoeding i.g.v. geannuleerde, vertraagde, gemiste aansluitende vlucht, overboeking of instapweigering?

Hieronder ziet u de antwoorden op veel gestelde vragen!

Vlucht vertraagd? Claim uw vergoeding!

Algemene vragen

Klik op een vraag om de antwoorden te bekijken.

Waarom kiezen voor Airline-Refund?

Airline-Refund gelooft in haar eigen, klantvriendelijke werkwijze. U staat daarbij écht centraal staat. Dit vertaalt zich in de laagste succesfee in de markt en een kosteloze behandeling van uw bagageclaim in combinatie met een vluchtclaim. Wij hebben drie claimdiensten, alles op één vertrouwd adres. Ons werk is efficiënt ingericht zonder overbodige tijd- en kostenverhogende werkprocessen. Hierdoor besparen wij kosten. Dat voordeel geven wij direct aan u door. Dien gelijk uw claim in!

Check vergoeding

Wat doet Airline-Refund voor u?

Allereerst doen wij een haalbaarheidsonderzoek n.a.v. de informatie die wij van u hebben ontvangen. Als blijkt, dat u recht heeft op vergoeding, starten wij direct met de behandeling van uw claim. Er wordt een digitaal dossier voor u aangelegd. Dit dossier kunt u op onze website via uw klantenaccount raadplegen. Zo kunt u de status van uw claim volgen of een bericht naar ons sturen. In het dossier worden uw persoonsgegevens opgenomen. Wij verzamelen de benodigde documentatie, gevolgd door het opstellen van de claimbrief. Wij dienen nu namens u de claim in bij de luchtvaartmaatschappij. Afhankelijk van de opstelling van de luchtvaartmaatschappij bepalen wij, naar eigen inzicht, de eventuele vervolgstappen tegen de luchtvaartmaatschappij. Zodra de luchtvaartmaatschappij uw claim heeft gehonoreerd en het bedrag op ons rekeningnummer is binnengekomen, kunt u via uw klantenaccount uw bankgegevens aan ons doorgeven. Dat kan ook e-mail. Dien gelijk uw claim in!

Check vergoeding

Welke kosten berekent Airline-Refund?

Airline-Refund is het goedkoopste claimbedrijf in Europa. Binnen een redelijk tijdbestek stellen wij uw vergoeding veilig. Wij berekenen 18% succesfee van het geclaimde bedrag, ongeacht op welke wijze wij uw vergoeding verkrijgen. Dien gelijk uw claim in!

Check vergoeding

Vragen over factoren

Klik op een vraag om de antwoorden te bekijken.

Hoe neemt Airline-Refund de vluchtgegevens tot zich?

Wij ontvangen de vluchtgegevens van OAG, het databedrijf dat Europese vluchtinformatie verzamelt en analyseert. Uit ons systeem halen wij vluchtgegevens. Daarnaast gebruiken wij publieke informatie van overheidsinstellingen, vliegvelden, commerciële informatie van luchtvaartmaatschappijen en de media. Dien gelijk uw claim in!

Check vergoeding

Wordt er rekening gehouden met weersomstandigheden?

Weersomstandigheden zijn ook van belang om vast te stellen of er recht is op een vergoeding. Wij controleren daarom hoe het weer was tijdens een vlucht. Airline-Refund heeft toegang tot duizenden waarnemingen van weerstations op vliegvelden. Deze waarnemeningen zijn afkomstig van Metar (Meteorological Aerodrome Report). Een weerrapport en/of het weer met betrekking tot een vlucht kunnen wij nagaan via ons systeem. Deze weerberichten beantwoorden aan de voorwaarden van de World Meteorological Organisation. Deze weersinformatie kan Airline-Refund via onze partner OAG gebruiken voor de beoordeling van claims. Dien gelijk uw claim in!

Check vergoeding

Heb ik bij stakingen ook recht op vergoeding?

Stakingen van luchthavenpersoneel en luchtvaartmaatschappijpersoneel (zoals piloten) worden door ons meegenomen in de beoordeling. Uiteraard houden wij ook rekening met speciale gebeurtenissen zoals een tijdelijke sluiting van een vliegveld of met politieke onrust, hoewel dit in Europa zeldzaam is. Om die reden zijn wij zeer geïnteresseerd in het dagelijks bijhouden en archiveren van nieuwsberichten. Dien gelijk uw claim in!

Check vergoeding

Wat valt er onder overmacht (buitengewone omstandigheid)?

Overmacht, formeel 'buitengewone omstandigheid'genaamd, is de situatie waarin de luchtvaartmaatschappij niet aansprakelijk is voor het reisongemak, omdat zij hierop geen invloed kon uitoefenen. Onder reisongemak wordt verstaan een geannuleerde of vertraagde vlucht, een gemiste aansluitende vlucht, overboeking of instapweigering. Voorbeelden van overmachtsituaties zijn politieke instabiliteit, terrorisme en medische noodlandingen. Airline-Refund bepaalt aan de hand van eigen onderzoek, het nieuws, de vluchtgegevens en de (weers)omstandigheden of een luchtvaartmaatschappij een beroep kan doen op overmacht. Luchtvaartmaatschappijen doen vaak een beroep op overmacht in een poging om onder uitbetaling uit te komen. Zelfs bij gedeeltelijke overmacht leggen wij ons er niet snel bij neer. Wij zullen uw claim dan voor u proberen. Mocht er volledig sprake zijn van overmacht, dan heeft u helaas geen recht op vergoeding. Luchtvaartmaatschappijen melden dit soort situaties bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (houden lijst hiervan bij). Airline-Refund heeft zelf een lijst van overmachtssituaties. Dien gelijk uw claim in!

Check vergoeding

Vragen over claimen

Klik op een vraag om de antwoorden te bekijken.

Kunnen claims verjaren of vervallen?

Claims in Nederland vervallen na 2 jaar. In verband hiermee kunt tot tot uiterlijk 1,5 jaar na de vluchtdatum nog een claim bij ons indienen. Wij hebben namelijk tijd nodig om uw claim, naar ons inzicht, eventueel aan te brengen bij de rechter. Van belang is ook dat de vervaltermijn per land verschilt. Daarmee kan de duur van de termijnen per land enorm verschillen. Dien gelijk uw claim in!

Check vergoeding

Wat is precies vertraging en aankomstvertraging?

Vertraging geldt bij minstens 3 uur te late aankomst op een bestemming. Er zijn echter meerdere factoren van invloed op het al dan niet recht hebben op vergoeding. Onder andere (weers)omstandigheden en de (vermoedelijke) oorzaak van de vertraging. Wij onderzoeken en analyseren of uw recht heeft op vergoeding op basis van de genoemde factoren. Als u recht heeft op vergoeding, neemt Airline-Refund uw claim in behandeling. Mocht u overhoopt geen recht hebben op vergoeding, dan zijn wij genoodzaakt uw claim niet in behandeling te nemen. Dat is zowel in uw belang als ons belang. Dien gelijk uw claim in!

Check vergoeding

Hoelang duurt de claimbehandeling?

Vooraf is het helaas moeilijk in te schatten hoe lang de behandeling van uw claim zal gaan duren. Dit komt doordat de behandelingsduur vooral afhankelijk is van de opstelling en de (reactie)snelheid van de luchtvaartmaatschappij. Uiteraard doen wij ons best om er 'de vaart in te houden' in de behandeling van uw claim! Dien gelijk uw claim in!

Check vergoeding

Hoe krijg ik mijn vergoeding?

Bij een geannuleerde of vertraagde vlucht, gemiste aansluitende vlucht, overboeking of instapweigering, kunt u in beginsel aanspraak maken op een vergoeding van € 250, € 400 of € 600 per passagier. Het exacte bedrag is afhankelijk van de vluchtafstand. Uw rechten zijn vastgelegd in Verordening (EG) Nr. 261/2004. Krijgt u geen vergoeding? Dan betaalt u ons niets! Airline-Refund rekent bij succes 18% succesfee, de laagste in Europa. Wij zijn een echte discounter en leveren de hoogste kwaliteit en de beste service. Airline-Refund is 24/7 bereikbaar en daardoor sneller, efficiënter en correcter. Wij gaan graag een stap verder in onze dienstverlening. Dien gelijk uw claim in!

Check vergoeding

Waarom ontvang ik de helft van mijn vergoeding?

In bepaalde gevallen is het juridisch gezien toegestaan, dat de luchtvaartmaatschappij slechts de helft van het claimbedrag overmaakt. Wij controleren altijd of de luchtvaartmaatschappij deze halvering mag toepassen. Dien gelijk uw claim in!

Check vergoeding

Welke claims kan ik nog meer neerleggen bij Airline-Refund?

Airline-Refund heeft met www.airline-refund.com, www.train-refund.com en www.train-refund.com een UNIEK TOTAALAANPAK. Wij zijn daarmee de eerste en enige in Europa met een compleet pakket tegen discountprijzen. Kortom, de beste deal, en daar zijn wij trots op! Wij willen graag dat veel passagiers hiervan kunnen profiteren. Dien gelijk uw claim in!

Check vergoeding

Deze website gebruikt cookies.

Akkoord Meer informatie