W niniejszej polityce prywatności chcielibyśmy poinformować Cię o tym, jakie dane osobowe zbieramy na Twój temat i jak ostrożnie obchodzimy się z Twoimi danymi osobowymi. Ściśle przestrzegamy przepisów dotyczących prywatności, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), poprzednio ustawy o ochronie danych osobowych (Wet bescherming persoonsgegevens, Wbp). Uzyskane od Ciebie dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów opisanych w niniejszej polityce prywatności. Ponadto, podjęliśmy pewne działania w celu ochrony Twoich danych osobowych. Rozumiemy, jak ważna jest dla Ciebie prywatność, więc traktujemy ją bardzo poważnie.

Przysługujące Ci prawa

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), w związku z którym przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu (dostęp do zgromadzonych danych osobowych);
 • prawo do sprostowania (prawo do poprawienia lub korekty danych);
 • prawo do bycia zapomnianym/prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu lub żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przekazywania danych/prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do informacji;
 • prawo do złożenia skargi do holenderskiego organu ochrony danych (Autoriteit Persoonsgegevens);
 • prawo do sprzeciwu wobec profilowania danych;
 • prawo do wycofania udzielonej zgody.

Twoje dane osobowe

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy przysługuje Ci prawo do odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot, spóźnienie na połączenie lotnicze, transfer lub odmowę przyjęcia na pokład, możesz przesłać swoje roszczenie do nas za pośrednictwem formularza wniosku na naszej stronie internetowej. Możesz również zgłosić swoje roszczenie za pośrednictwem poczty e-mail. Po otrzymaniu Twoich dokumentów podróży poinformujemy Cię, czy masz prawo do odszkodowania, a jeśli tak, to jaka kwota odszkodowania na osobę Ci się należy (w zależności od odległości lotu). Prosimy Cię o przesłanie nam swoich dokumentów podróży, abyśmy mogli sprawdzić, czy masz prawo do odszkodowania za czas, jaki straciłeś w wyniku problemów z lotem. Następnie będziesz mógł zdecydować, czy chcesz, abyśmy zajęli się Twoje roszczeniem w Twoim imieniu.

Jeśli zdecydujesz się na to, abyśmy zajęli się sprawą Twojego roszczenia, będziemy potrzebować od Ciebie pewnych dodatkowych danych. Oto lista potrzebnych nam danych:

 • Imię i nazwisko;
 • Płeć;
 • Data urodzenia;
 • Miejsce urodzenia;
 • Dane adresowe;
 • Ewentualnie Twój dowód osobisty (*);
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Twoje dane dotyczące lotu i/lub dokumenty podróży (*);
 • Pełnomocnictwo*;

(*) = To, których dokładnie dokumentów będziemy od Ciebie potrzebować, zależy od linii lotniczej.

Pracownicy i osoby zaangażowane przez Airline-Refund będą traktować Twoje dane w sposób poufny, podpisali w tym celu umowę o zachowaniu poufności.

Aby uniemożliwić dokonywanie oszustw przy użyciu Twojego dowodu osobistego, możesz także samodzielnie podjąć pewne działania. Radzimy zasięgnąć w tym zakresie porady holenderskiego rządu. Zalecenia te można znaleźć na stronie internetowej holenderskiego rządu.

Firma Airline-Refund zbiera tylko te dane osobowe, które są niezbędne do rozpatrzenia Twojego roszczenia, złożenia roszczenia w Twoim imieniu, informowania Cię o postępach rozpatrywania Twojego roszczenia oraz informowania Cię o Twoich prawach. Ponadto, chcielibyśmy informować Cię o naszych usługach, chyba że sobie tego nie życzysz. Gromadzimy również Twoje dane osobowe, abyśmy mogli spełniać wymagania prawne.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Airline-Refund podjęło odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia Twoich danych osobowych przed utratą lub jakąkolwiek formą ich nielegalnego przetwarzania. Środki te mają na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Twoje dane będą przesyłane za pośrednictwem bezpiecznego połączenia (TLS, dawniej SSL, kłódka w pasku adresu i „https”) na naszej stronie.

Cele przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 • Używamy danych osobowych na użytek naszej własnej administracji, abyśmy mogli założyć i utrzymywać dla Ciebie kartotekę osobową, i cyfrową oraz utrzymywać z Tobą kontakt w celu obsługi Twojego roszczenia;
 • Aby poprosić Cię o dostarczenie brakujących dokumentów przez telefon, jeśli nie zostały nam one przesłane po żądaniu w formie cyfrowej;
  Używamy danych osobowych, aby w Twoim imieniu złożyć roszczenie w linii lotniczej, gdyż linia lotnicza będzie chciała mieć możliwość sprawdzenia, czy byłeś pasażerem lotu, którego dotyczy roszczenie;
 • Dokumentacja wymagana przez linie lotnicze różni się w zależności od linii lotniczej, ale zazwyczaj linia lotnicza wymaga pełnomocnictwa jako dowodu, że reprezentujemy Ciebie, pasażera;
 • Możliwe jest, że linie lotnicze zażądają dokumentacji dotyczącej dalszego rozpatrywania Twojego roszczenia po tym, jak jego rozpatrywanie już się rozpoczęło, które to dokumenty nie były od razu wymagane w momencie zgłaszania roszczenia. Jeśli nie będziemy mieli tych dokumentów, poprosimy Cię o nie;
 • W przypadku wszczęcia postępowania sądowego, Twoje dane osobowe będą również przekazane właściwemu sądowi, a także współpracującemu komornikowi sądowemu i/lub partnerowi (partnerom) prawnym. (Prawni) partnerzy mogą także zostać wezwani przez Airline-Refund na wcześniejszym etapie, według uznania Airline-Refund, tak więc Twoje dane osobowe mogą być udostępniane partnerom (prawnym) na wcześniejszym etapie obsługi roszczenia;
 • Aby informować Cię o statusie Twojego roszczenia podczas rozpatrywania Twojego roszczenia;
 • Aby poinformować Cię o wszelkich zmianach w naszych usługach;
 • Jeśli wymagane dane bankowe nie zostaną otrzymane, gdy płatność jest należna, skontaktujemy się z Tobą telefonicznie i poprosimy o przesłanie nam danych bankowych za pośrednictwem poczty elektronicznej;
 • Aby spełnić nasze prawne zobowiązania;
 • Do działań marketingowych i rozwoju firmy, takich jak biuletyny i działania marketingowe;
 • Do obsługi/przetwarzania Twojego zgłoszenia;
 • Aby wygenerować statystyki dotyczące korzystania z naszej witryny i/lub analizy, i/lub wprowadzania ulepszeń naszej strony internetowej.

Zasady przetwarzania danych

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie jednej lub kilku następujących zasad prawnych:

 • Realizacja umowy;
 • Spełnienie obowiązku prawnego;
 • Uzasadniony interes;
 • Na podstawie Twojej zgody (co wyjaśniono poniżej).

Podstawa przetwarzania danych: zgoda

Przed wprowadzeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) obowiązywała ustawa o ochronie danych osobowych (Wbp). Ustawa o ochronie danych osobowych zawierała listę warunków (art. 8), które należało spełnić, aby móc przetwarzać dane osobowe. Prawdopodobnie najważniejszym z tych warunków było to, że osoba, której dane są przetwarzane jednoznacznie wyraziła swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych. Właśnie dlatego wyraźnie wspomnieliśmy o tym w umowie, którą zawieramy z Tobą. Będziemy przetwarzać Twoje dane tylko wówczas, jeśli wyraźnie wyraziłeś na to zgodę. Jeśli wyraźnie wyrazisz swoją zgodę na udostępnienie Twoich danych naszym (prawnym) partnerom, zrobimy to. Ponadto, przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne, abyśmy mogli w Twoim imieniu obsługiwać kartotekę dokumentów roszczenia wobec linii lotniczej; przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy z Airline-Refund.

Okres przechowywania danych

Airline-Refund nie gromadzi Twoich danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do rozpatrzenia Twojego roszczenia, dlatego okres przechowywania zakończonych roszczeń wynosi maksymalnie 24 miesiące od daty zamknięcia sprawy Twojego roszczenia.

Urząd ds. prywatności

Holenderski organ ochrony danych (AP) jest organem nadzorującym prywatność danych w Holandii. Jeśli chcesz wnieść skargę dotyczącą sposobu przetwarzania Twoich danych przez nas, możesz skontaktować się z holenderskim organem ochrony danych. Oczywiście docenimy to, jeśli najpierw przekażesz swoją skargę nam, abyśmy mogli postarać się w sposób satysfakcjonujący dla Ciebie rozpatrzyć Twoją skargę.

Zgłaszanie naruszenia danych

Airline-Refund B.V. przestrzega obowiązku zgłaszania naruszeń danych. W ciągu 72 godzin od wykrycia (poważnego) naruszenia danych, zostaje o tym powiadomiony holenderski organ ochrony danych (AP). Jeśli to konieczne, Airline-Refund podejmie także wszelkie dodatkowe środki.

Odwołania do stron internetowych do stron trzecich

Na stronie internetowej Airline-Refund znajdują się odniesienia do witryn internetowych stron trzecich, które nie stanowią części Airline-Refund. Airline-Refund nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z witryn internetowych osób trzecich, za przetwarzanie danych osobowych przez strony internetowe osób trzecich, ani za pliki cookie wykorzystywane przez te witryny stron trzecich.

Śledzenie wykorzystania strony internetowej; pliki cookie

Firma Airline-Refund używa na swojej stronie internetowej plików cookie. Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany na Twoim komputerze przez przeglądarkę internetową. Za pomocą tych narzędzi możemy pobierać informacje i identyfikować określone kategorie użytkowników przy użyciu takich elementów jak adres IP, domena, typ przeglądarki i odwiedzane strony. Informacje te są wykorzystywane do analizy liczby odwiedzających w różnych częściach strony internetowej i zapewnienia, że nasza strona internetowa funkcjonuje jako użyteczne i skuteczne źródło informacji. Możesz zablokować używanie plików cookie, zmieniając odpowiednio ustawienia w przeglądarce internetowej. Może to jednak wpłynąć na funkcjonowanie naszej strony internetowej.

Plików cookie używamy w celu optymalizacji naszych stron internetowych. Więcej informacji o plikach cookie można znaleźć na stronie https://www.rijksoverheid.nl/cookies

Zmiany w polityce prywatności

Niniejsza polityka prywatności może ulec zmianie, więc radzimy przeczytać jej najnowszą wersję. Dzięki temu będziesz wiedzieć, jak traktowana jest Twoja prywatność. Lubimy, kiedy wszystko jest przejrzyste i jasne.

Czy masz jakieś pytania?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, skontaktuj się z Olafem Goulooze (specjalistą ds. prywatności) pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jesteśmy dostępnie dla Ciebie codziennie.