Zmiany

Airline-Refund ma prawo do zmiany wszystkich informacji na tej stronie internetowej, a także tej klauzuli w dowolnym (pożądanym) momencie, bez (wcześniejszego) powiadomienia. Dlatego zaleca się regularne sprawdzanie, czy informacje na tej stronie, a także niniejsza klauzula, nie zostały zmienione i czy są nadal poprawne oraz aktualne.

Brak gwarancji

Chociaż firma Airline-Refund robi wszystko, co w jej mocy, aby informacje wyświetlane na tej stronie były zawsze aktualne, kompletne i rzetelne, Airline-Refund nie może niestety zagwarantować ich terminowości, kompletności, poprawności i rzetelności. Dostępność strony internetowej również nie jest gwarantowana przez Airline-Refund. Oczywiście, Airline-Refund dąży do tego, aby strona była stale dostępna.

Brak odpowiedzialności

Twoje odwiedzanie/konsultowanie się lub korzystanie z tej strony oznacza, że zrzekasz się prawa do pociągnięcia Airline-Refund do odpowiedzialności za jakiekolwiek (poważne) szkody i/lub inne niekorzystne konsekwencje, pośrednio lub bezpośrednio, i z jakiegokolwiek powodu wynikające z użytkowania/konsultacji na tej stronie internetowej i/lub z informacji na niej wyświetlanych. Odwiedzając/korzystając/konsultując się ze stroną internetową, zgadzasz się również, że nie pociągniesz Airline-Refund do odpowiedzialności za jakiekolwiek odniesienia do usług wymienionych/prezentowanych/zawartych na naszej stronie internetowej, które pochodzą od osób trzecich. Airline-Refund nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z wykorzystywania (informacji) tej strony lub niedostępności (części) tej strony. Odwiedzanie/używanie/konsultowanie strony internetowej Airline-Refund odbywa się w związku z tym całkowicie na ryzyko odwiedzającego.

Nota prawna

Będziesz zabezpieczać i chronić firmę Airline-Refund, jej pracowników, interesariuszy, przedstawicieli, licencjobiorców, partnerów handlowych oraz autora tej noty prawnej od wszelkich podjętych przeciw niej środków sądowych i pozasądowych, wyroków skazujących itp., w tym kosztów pomocy (prawnej), księgowych itp. które zostały wystosowane przez strony trzecie w wyniku i/lub w związku z korzystaniem przez Ciebie z tej strony internetowej, w tym za naruszenie przez Ciebie jakichkolwiek ustawowych/prawnych przepisów, lub naruszenie praw osób trzecich.

Ograniczenia i monitorowanie korzystania ze strony internetowej

Airline-Refund zastrzega sobie prawo do odmowy zgody na (dalsze) użytkowanie/odwiedzanie strony internetowej i/lub korzystanie z niektórych usług oferowanych na stronie internetowej. Airline-Refund może monitorować dostęp do strony internetowej.

Informacje pochodzące od stron trzecich, usług i produktów

Jeśli Airline-Refund odnosi się na swojej strony internetowej lub przekierowuje do stron internetowych stron trzecich, lub umieściło hiperłącza do tych stron internetowych, na których prezentowane są informacje, usługi i produkty stron trzecich, nie można traktować ich jako porady. Odwiedzasz/konsultujesz się/korzystasz ze stron internetowych osób trzecich wyłącznie na własne ryzyko. Airline-Refund nie jest w żaden sposób odpowiedzialne za Twoje odwiedziny/konsultacje/korzystanie i/lub za informacje zawarte na stronach internetowych stron trzecich, ponieważ Airline-Refund nie bada wiarygodności/prawidłowości stron internetowych strony, lub stron trzecich oraz informacji na nich wyświetlanych.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności przemysłowej i intelektualnej, a także inne prawa, które odnoszą się do informacji wyświetlanych na naszej stronie internetowej, takie jak między innymi: rysunki, zdjęcia, logo, nazwy (marki), wyróżniające je symbole, znaki należą do Airline-Refund. Dystrybucja, udostępnianie i/lub powielanie, i/lub komercyjne wykorzystywanie wyświetlanych informacji, w tym tej strony, jest zabronione, jeśli nie uzyskano wyraźnej pisemnej zgody od Airline-Refund, lub od strony trzeciej, która jest do tego uprawniona.