In dit privacybeleid informeren wij je graag over welke persoonsgegevens wij van je verzamelen en hoe wij op een zorgvuldige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons strikt aan de privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), voorheen de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Verkregen persoonsgegevens zullen wij uitsluitend gebruiken voor de in dit privacybeleid omschreven doeleinden, daarnaast hebben wij maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Wij begrijpen hoe belangrijk privacy voor jou is, daarom nemen wij privacy serieus.

Je rechten

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht, sindsdien heb je de volgende rechten:

 • het recht op inzage (inzage in de verzamelde persoonsgegevens);
 • het recht om te wijzigen (recht op rectificatie of verbetering van je gegevens);
 • het recht om vergeten te worden/het recht op verwijdering van je persoonsgegevens;
 • het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • het recht om gegevens over te dragen/recht op dataportabiliteit;
 • het recht op informatie;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (AP);
 • het recht om bezwaar te maken tegen profiling;
 • het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

Je persoonsgegevens

Indien je wilt weten of je recht hebt op vergoeding voor je geannuleerde of vertraagde vlucht, gemiste aansluitende vlucht, overboeking of instapweigering, dan kunt je via het claimformulier op onze website je claim bij ons aanmelden. Je kan ook per email je claim bij ons aanmelden. Na ontvangst van je reisbescheiden laten wij je graag weten of je recht hebt op vergoeding en zo ja welk compensatiebedrag per persoon van toepassing is (op basis van de vluchtafstand). Wij vragen reisbescheiden bij je op zodat wij voor je kunnen nagaan of je recht hebt op vergoeding voor het tijdsverlies. Vervolgens beslis jij of wij je claim, namens jou, mogen afhandelen.

Mocht je beslissen om de claim door ons te laten afhandelen, dan hebben wij aanvullende gegevens van je nodig. Wij verzamelen in dat geval de volgende gegevens van je:

 • Volledige naam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Eventueel je legitimatiebewijs (*);
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Je vluchtgegevens en/of reisdocumenten (*);
 • Volmacht *;

(*) = Afhankelijk van welke luchtvaartmaatschappij welke documenten wij exact van je nodig hebben)

Medewerkers en betrokkenen van Airline-Refund gaan vertrouwelijk om met je gegevens, zij hebben daarvoor een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Om fraude met je legitimatiebewijs te bemoeilijken kun je zelf ook maatregelen nemen, wij verwijzen je daarvoor naar de adviezen van de Nederlandse overheid. Deze adviezen zijn te raadplegen op deze website van de Rijksoverheid.

Airline-Refund verzamelt uitsluitend persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van je claim, om namens jou te kunnen claimen, om je op de hoogte te houden tijdens de behandeling van je claim en je te informeren over jouw rechten. Verder informeren wij je graag over onze dienstverlening, tenzij je dit niet wenst. Wij verzamelen ook je persoonsgegevens, zodat wij aan wettelijke voorschriften kunnen voldoen.

Beveiliging persoonsgegevens

Airline-Refund heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen, met het oog op beveiliging van je persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De maatregelen zijn gericht op een passend beveiligingsniveau van je persoonsgegevens. Zo worden onder andere jouw gegevens via een beveiligde verbinding (TLS, voorheen SSL, zie in de adresbalk het hangslot en ‘https’) op onze website verstuurd.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Voor de volgende doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens:

 • Jouw persoonsgegevens gebruiken wij voor onze eigen administratie, zodat wij een persoonlijk en digitaal dossier voor je kunnen aanleggen, bijhouden en contact met je kunnen onderhouden, met het oog op de behandeling van je claim;
 • Om eventueel ontbrekende documenten telefonisch bij je op te vragen, indien deze niet binnen zijn na digitale verzoeken;
 • Jouw persoonsgegevens gebruiken wij om, namens jou, de claim in te dienen bij de luchtvaartmaatschappij, de luchtvaartmaatschappij wil kunnen controleren of jij passagier was op de vlucht waarop de claim betrekking heeft;
 • De documentatie die luchtvaartmaatschappijen verlangen verschilt per luchtvaartmaatschappij, maar doorgaans vraagt de luchtvaartmaatschappij om een volmacht als bewijs dat wij jou, als passagier, vertegenwoordigen;
 • Het kan voorkomen dat de luchtvaartmaatschappij later in de behandeling van je claim nog om documentatie vraagt voor de verdere behandeling van je claim, die bij de indiening van de claim niet direct nodig waren. Indien wij deze documenten niet hebben, dan vragen wij deze documenten bij jou op;
 • - Indien er een gerechtelijke procedure gestart zal worden, dan zullen je persoonsgegevens ook bekend worden bij de betrokken rechtbank, alsmede de samenwerkende gerechtsdeurwaarder en/of juridische partner(s), (juridische)partners kunnen ook al in een eerder stadium ingeschakeld worden door Airline-Refund, naar inzicht van Airline-Refund, dus kunnen je persoonsgegevens al eerder met (juridische)partners worden gedeeld, met het oog op de claimbehandeling;
 • Om je gedurende de behandeling van je claim op de hoogte te houden over de status van je claim;
 • Om je te informeren over eventuele wijzigingen in onze dienstverlening;
 • Bij uitbetaling, indien de gevraagde bankgegevens niet binnen zijn, om je telefonisch te verzoeken de bankgegevens per email aan ons door te geven;
 • Om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven en marketingactiviteiten;
 • Voor het behandelen/verwerken van je sollicitatie;
 • Voor het genereren van statistieken over het gebruik van onze website en/of om onze website te analyseren en/of te verbeteren.

Juridische verwerkingsgrondslagen

Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigd belang;
 • jij geeft ons toestemming (hieronder toegelicht).

Verwerkingsgrond: toestemming

Voorafgaand aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), was de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht. De Wet bescherming persoonsgegevens beschreef in een limitatieve opsomming (artikel 8) welke voorwaarden golden voor de verwerking van je persoonsgegevens. Misschien wel de belangrijkste daarvan is dat je ondubbelzinnig toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je gegevens. Daarom hebben wij dat expliciet benoemd in de overeenkomst die wij met jou aangaan. Alleen als jij daarin duidelijk hebt aangegeven toestemming te geven, zullen wij je gegevens verwerken. Als jij daarin ook duidelijk aangeeft toestemming te geven om je gegevens te delen met (juridische)partners van ons, dan zullen wij dat doen. Daarnaast is het verwerken van je persoonsgegevens noodzakelijk om, namens jou, je claimdossier te kunnen en mogen behandelen, richting de luchtvaartmaatschappij; verwerking persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst met Airline-Refund.

Bewaartermijn

Airline-Refund verzamelt je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de behandeling van je claim, de bewaartermijn van afgesloten claims bedraagt daarom maximaal 24 maanden, vanaf de datum van het sluiten van je claim.

Privacytoezichthouder

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is in Nederland de privacytoezichthouder. Indien je een klacht hebt over hoe wij met je gegevens omgaan, dan kan je je wenden tot de AP. Uiteraard stellen wij het op prijs als je je klacht eerst met ons deelt, zodat wij ernaar zullen streven je klacht naar tevredenheid op te lossen.

Melden datalek

Airline-Refund B.V. houdt zich aan de Meldplicht Datalekken. Binnen 72 uur na constatering, wordt bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) melding gedaan van een (ernstig) datalek van persoonsgegevens. Eventueel aanvullende maatregelen zal Airline-Refund ook nemen, indien noodzakelijk.

Website verwijzingen naar derden

Airline-Refund verwijst ook naar websites van derden op haar website, die dus geen onderdeel uitmaken van Airline-Refund. Airline-Refund is niet aansprakelijk voor het gebruik van een derden website(s), noch voor de verwerking van je persoonsgegevens door de derden website(s), noch eventueel cookiegebruik door die derden website(s).

Volgen websitegebruik; cookies

Airline-Refund maakt gebruik van cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een webbrowser op jouw computer wordt opgeslagen. Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt gebruikt om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de internetsite te analyseren en om te garanderen dat onze internetsite functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie. Je kan het gebruik van cookies blokkeren door de instellingen in je webbrowser aan te passen. Dit kan dan echter wel van invloed zijn op het functioneren van onze website.

Wij gebruiken cookies met het doel om onze websites te optimaliseren. Meer informatie over cookies is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/cookies

Wijzigingen privacybeleid

Er kunnen wijzigingen worden doorgevoerd in dit privacybeleid, je doet er daarom verstandig aan om zelf de meest actuele versie te lezen. Dit zodat je weet hoe er met je privacy wordt omgegaan. Wij zijn graag transparant.

Vragen?

Indien je vragen hebt over dit privacybeleid, schroom dan niet om contact met Olaf Goulooze (privacy officer) op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij staan dagelijks voor je klaar.