Wat te doen bij buitengewone omstandigheden?

Er zijn natuurlijk heel veel redenen waarom een vlucht vertraagd kan zijn. U kent wel de berichtjes over een dronken piloot of een extreme mist waardoor er niet gevlogen kan worden.

Airline Refund is specialist in het behandelen van claims bij ongemak tijdens of door het vliegen. Wij kunnen u helpen om (een deel van) uw geld terug te krijgen wanneer uw reis niet naar wens is.
Hierbij kunnen er vele oorzaken zijn voor vertraging of voor het annuleren van een vlucht. Het is heel erg belangrijk wat die reden is voor de vertraging of annulering. Vliegtuigmaatschappijen hebben namelijk vaak een overmacht clausule, die hen vrijwaart van een claim wanneer de oorzaak buiten hun macht ligt.
Deze omstandigheid wordt een “buitengewone omstandigheid genoemd”.

We leggen u graag uit, welke omstandigheden hier wel en niet van toepassing zijn.

Wat is een buitengewone omstandigheid?

Overmachtssituaties, formeel ook een ‘buitengewone omstandigheden’ genoemd, zijn situaties waarbij de vlucht vertraagd of geannuleerd wordt door omstandigheden waar luchtvaartmaatschappijen geen invloed op kunnen uitoefenen.

Een situatie met hierbij aan drie criteria voldoen:

 1. Onvoorspelbaar
 2. Onvermijdbaar
 3. Afkomstig van externe factoren

De criteria zijn dus alle drie vereist, voordat er sprake is van een buitengewone omstandigheid. Wanneer een situatie dus onvoorspelbaar is en niet te voorkomen, dan is dit niet voldoende om als buitengewone situatie te worden geclassificeerd.
Denk hierbij aan een personeelstekort door ziekte. Dit was wellicht niet te voorspellen of te voorkomen. Maar de maatschappij is hier voor verantwoordelijk en geen externe partij.

 

Olaf Goulooze - Luchtvaart-jurist van Airline RefundAirline Refund is specialist in het behandelen van claims bij ongemak tijdens of door het vliegen. Wij kunnen u helpen om (een deel van) uw geld terug te krijgen wanneer uw reis niet naar wens is.

Airline Refund

 

Wat is er dan wel een Buitengewone Situatie?

We beschreven de criteria waaraan een situatie moet voldoen. Vliegtuigmaatschappijen proberen soms de definitie op te rekken om zo minder te hoeven betalen. Dit is niet wettelijk, het is daarom altijd zaak om grondig naar de omstandigheid te kijken of deze echt een buitengewone omstandigheid is.

Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

 • Extreme weersomstandigheden die verhinderen dat de vlucht (op tijd) kan vertrekken
 • Natuurrampen
 • Terrorisme
 • Staking van derden (luchtverkeersleiding, bagage personeel)
 • Medische noodlanding

De huidige actualiteit geeft momenteel ook een voorbeeld van een buitengewone omstandigheid.

Het is namelijk zo dat wanneer een fabrikant of bevoegde autoriteit bekend maakt dat een bepaalt type vliegtuig mogelijke gebreken vertoont waarbij er gevolgen zijn voor vliegveiligheid. Dan is er sprake van buitengewone omstandigheden.

Zie ook: Artikel over Boeing737Max

Dan nog enkele voorbeelden van situaties die dus geen buitengewone omstandigheden zijn.

Wat niet valt onder buitengewone omstandigheden:

 • Technisch mankement aan het vliegtuig
 • Staking van het personeel van de vliegtuigmaatschappij zelf

Heb ik recht op een vergoeding bij buitengewone omstandigheden?

Dit is natuurlijk de hamvraag bij een claim: Heeft u recht op vergoeding?
Bij buitengewone omstandigheden kan geen aanspraak worden gemaakt op een vergoeding, maar wel op verzorging. Denk hierbij aan: eten, drinken of accommodatie, die in redelijke verhouding staan met uw vertraging.

Dit is echter wel afhankelijk van de duur van vertraging en afstand:

 1. Twee uur of meer bij afstanden korten dan 1500 kilometer
 2. Drie uur of meer bij alle vluchten binnen Europa van meer dan 1500 kilometer en alle vluchten tussen 1500 en 3500 kilometer
 3. Vier uur of meer bij alle andere vluchten

Wanneer u deze hoeveelheid vertraging oploopt als gevolg van een buitengewone omstandigheid, dan heeft u geen recht op vergoeding. U heeft wel recht op verzorging!
Contact met een Specialist
Omdat de details soms kunnen bepalen of u wel of geen recht heeft op vergoeding, is het claimen vaak een lastige zaak. Zeker omdat de vliegtuigmaatschappijen liever geen geld terug geven.
Om deze reden is onze service: No Cure, No Pay. Dat betekent dat u niets heeft te verliezen! Onze advocaten helpen u, of u betaald geen kosten.
Dat is dus altijd prijs!

Zie ook: Artikel over Vlucht vertraagd

Zie ook: Artikel over claim je vlucht